Sök
Riktlinjer för skiljemän

Riktlinjer för skiljemän

SCC har tagit fram Riktlinjer för skiljemän för att underlätta och effektivisera skiljemännens arbete.

Riktlinjerna innehåller praktisk information om SCCs administration av skiljemålen och tillämpningen av SCCs regler.

Ladda ned riktlinjerna

I riktlinjerna hittar man bl.a. information om:


beräkning och justering av arvoden
ersättning för omkostnader
dagpenning
skattskyldighet för skiljeman
fakturering av arvoden
utseende av sekreterare
handlingar som ska skickas till sekretariatet
delgivning av skiljedom

Riktlinjerna innehåller också SCCs modelldom samt information om när eventuella fullföljdshänvisningar ska tas med i domen.