Sök

Statistik 2017

I SCC:s målstatistik finns bland annat information om hur många mål vi administrerat, vilken typ av avtal som legat till grund för våra tvister samt information om tid för meddelande av dom.

2017 visade sig vara ett starkt år för SCC med 200 administrerade mål, vilket är det tredje högsta antalet sedan SCC grundades 1917.

SCC presenterar betydligt mer statistik för år 2017 jämfört med tidigare år. I den nya statistiken kan man se bland annat könsfördelningen i utnämning av skiljedomare och omtvistat värde.

undefined

Av de 200 målen var 48 % (96) internationella och 52 % (104) svenska, vilket tydligt bevisar SCC:s starka ställning som en föredragen plats för tvistlösning för både det svenska och det internationella näringslivet.

undefinedAv de mål som påkallades under 2017 administrerades 54 % (108) enligt SCC:s regler för skiljeförfarande, och 36% (72) administrerades under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. SCC administrerade även 3 interimistiska förfaranden.

undefined

Parter från 40 olika länder valde att lösa sina tvister hos SCC under 2017. Svenska parter är vanligast förekommande. Efter Sverige var Ryssland, Storbritannien, Tyskland, Norge, och Turkiet de vanligaste förekommande nationaliteterna.

undefinedDe påkallade tvisterna under 2017 sträckte sig över en mängd olika områden. De vanligast förekommande tvisterna berörde leveransavtal, avtal om tjänst, företagsköp och bolagsavtal.

undefinedFör majoriteten av de fall som påkallades under SCC-reglerna i 2017 tog det mellan sex och tolv månader från tidpunkten för registreringen av ett mål, till meddelande av dom.

undefinedFör majoriteten av fallen som påkallades under SCC-reglerna för förenklat skiljeförfarande i 2017 meddelades dom inom tre till sex månader.

undefined

Den rätt som vanligast förekom i SCC:s mål som påkallades under 2017 var svensk rätt (72 %), följd av engelsk rätt och folkrätt.

undefinedTotalt tvistevärde för målen som påkallades under 2017 uppgick till mer än 1,5 miljarder euro.

undefined

 

Svenska och engelska var de språk som användes mest i SCC mål som påkallades under 2017.

undefined

I 73 % av fallen som påkallades under 2017, har parterna valt Stockholm som säte för skiljeförfarandet. Göteborg och Malmö utgör de näst mest valda platserna.

undefinedTre interimistiska förfaranden påkallades av SCC under 2017 I samtliga fall så var den interimistiska skiljedomaren utsedd inom 24 timmar.

undefined

Under 2017 beviljades de flesta av de interimistiska åtgärderna av intermistisk skiljedomare. I de flesta fall fattade en interimistisk skiljedomare ett beslut, och i de andra fallen så fattades en skiljedom.

undefinedI 67 % av fallen som inleddes under 2017 enligt SCC skiljedomsregler, utsågs tre skiljedomare. I resten av fallen utsågs en skiljedomare.

undefined

Skiljedomare från Europa var de som oftast utsågs bland SCC fall som påkallades 2017. Men skiljedomare från Australien och Asien utsågs också under året.

undefinedAv de totala utnämningarna av skiljedomare i 2017, så var 18 % kvinnor. Men när SCC gjorde utnämningen, så utgjorde kvinnor mer än 35 %.

undefinedBland de sex jävsinvändningar som lanserades under 2017, blev över 80 % avvisade. I det enda begärandet om entledigande, kvarstod skiljedomaren i förfarandet.