Sök

Effektiv tvistlösning för en stark ekonomi. I Sverige och globalt.

Stockholm waterline

Modellklausuler

SCC erbjuder skräddarsydda modellklausuler som finns tillgängliga på flera olika språk.

Vad kostar det?

Använd vår kalkylator för att få en uppskattning av kostnaderna för förfarandet.

Rättskällor

SCC Praxis. Lagar, domar, konventioner och Swedish Arbitration Portal.

Investeringstvister

SCC är den näst största institutionen i världen för tvister mellan investerare och stater.

Nyheter

Fler nyheter

Kalendarium

Fler händelser

Swedish Arbitration Portal

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor.

ISDS-Bloggen

ISDS-bloggen syftar till att sprida kunskap och information om internationellt skiljeförfarande och tvistlösningsverktyget Investor-State Dispute Settlement (ISDS).